Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2008

Πανεπιστήμιο Σμύρνης

Μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αποφάσισε την ίδρυση δύο ακόμη ελληνικών Πανεπιστημίων εκτός των Αθηνών, του ενός στη Σμύρνη και του άλλου στη Θεσσαλονίκη. Προς τούτο μετεκάλεσε τον Κ. Καραθεοδωρή, ο οποίος δεν ήταν μόνον μεγάλος μαθηματικός, αλλά και διακεκριμένος οργανωτής ανωτάτων σχολών (αφού η Γερμανία του είχε αναθέσει την οργάνωση του Πανεπιστημίου του Μπρεσλάου) στον οποίον και ανέθεσε την δημιουργίαν πρώτον του Πανεπιστημίου Σμύρνης και στη συνέχεια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Καραθεοδωρή ανέλαβε μετά ζέσεως τα της οργανώσεως του Μικρασιατικού Πανεπιστημίου, προσέλαβε δε ως βοηθούς δια τον σκοπόν αυτόν τους νέους τότε στη Γερμανία Έλληνας επιστήμονας: Γεώργιον Ιωακειμογλου, έκτακτον καθηγητήν, Γρηγόριον Χατζηβασιλείου, υφηγητή, Φρίξον Θεοδωρίδην, Νικ. Κρητικόν, μαθηματικόν και Κεσίσογλου γεωπόνον, οι οποίοι και διωρίστηκαν καθηγητές του πανεπιστημίου Σμύρνης. Το Πανεπιστήμιο αυτό, το οποίον περιελάμβανε Φυσικομαθητικήν Σχολήν, Γεωπονικήν Σχολήν και Τμήμα Υγιεινής και Μικροβιολογίας δια το οποίον μετεκλήθησαν και δύο ειδικοί Γερμανοί επιστήμονες, οι Zeiss Rodenvald, εγκατεστάθη σε νεόδμητο μέγαρο, επί τουρκοκρατίας ανεγερθέν, στο λόφο Μπαχρί Μπαμπά της Σμύρνης, το οποίον διαρρυθμίστηκε καταλλήλως και είχε εφοδιαστεί με την απαραίτητη επίπλωση.


Εν τω μεταξύ ο Καραθεοδωρή ασχολήθηκε δραστήρια στη Γερμανία με το έργο της συγκέντρωσης των απαιτουμένων οργάνων, βιβλιοθηκών και πάσης φύσεως υλικού συγκρότησης ενός τοιούτου Πανεπιστημίου, τα οποία και φόρτωσε σε πλοίο με προορισμό τη Σμύρνη, όταν μεσολάβησε η μικρασιατική καταστροφή: "...και ο υπό του Κράτους μεγάλων ελπίδων ιδρυόμενος τότε φάρος της Επιστήμης διεγράφη από τας δέλτους της ιστορίας πριν ή εκπέμψη τα φώτα αυτού".

Δεν υπάρχουν σχόλια: