Κυριακή, 26 Απριλίου 2009

ΣΟΦΕΣ ΡΗΣΕΙΣ

1.¨ Με την βοήθεια του Θεού ουδέν ακατόρθωτον ¨
2.¨ Πάντα ψηλότερα να ανεβαίνουμε, πάντα μακρύτερα να κοιτάζουμε ¨
3.¨ Ουδείς μεγαλύτερος εχθρός από τον ευεργετηθέντα αχάριστο ¨
4.¨ Πολλάκις ομιλήσας μετενόησα, σιωπήσας δε ουδέποτε ¨
5.¨ Αγάπα τους πάντας, πλην φύλαττε σεαυτόν υπό πάντων ¨
6.¨ Ο έξυπνος παραδέχεται. Ο πονηρός δικαιολογείται.Ο ηλίθιος επιμένει ¨
7.¨ Οι Γόρδιοι δεσμοί δε λύνονται, κόβονται ¨
8.¨ Όλα τα κοιμητήρια του κόσμου είναι γεμάτα από αναντικατάστατους ¨
9.¨ Τα σα περιεργάζου και μη τα αλλότρια ¨
10.¨ Ο σώζων εαυτόν σωθήτω ¨
11.¨ Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις ¨
12.¨ Ζει χύτρα, ζη φιλία ¨
13.¨ Σαν εγγυήση φίλον σου, παραδίδης την χείρα σου εις εχθρόν ¨
14.¨ Πλούσιος εστίν ο εν ολίγοις αναπαυόμενος ¨
15.¨ Εάν μη Κύριος οικοδομήση οίκον, εις μάτην εκοπίασαν οι οικοδομούντες¨
16.¨ Κατασκευάζειν και χαίρειν ¨
17.¨ Άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει ¨
18.¨ Στήριξον την καρδίαν σου με άρτον ¨
19.¨ Θλίψις εστί φιλοσοφίας μήτηρ ¨
20¨ Είναι ευλογημένοι οι άνθρωποι, που χαρίζουν χωρίς να θυμούνται και παίρνουν χωρίς να ξεχνούν
21.¨ Για να κάνεις κάποιον πλουσιώτερο δεν του προσθέτεις χρήματα, αλλά του αφαιρείς επιθυμίες ¨
22. Ανόητε ! Αυτή τη νύχτα θα παραδώσεις τη ζωή σου. Αυτά, λοιπόν, που δημιούργησες σε ποιόν ανήκουν ; ¨
23.¨ Πλούτος προστίθησι φίλους πολλούς, ο δε πτωχός και από του υπάρχοντος φίλου εγκαταλείπεται ¨
24. ¨ Το ανήσυχον πνεύμα ουδέποτε ικανοποιείται με πράγματα όπως τα ευρίσκει.Επιδιώκει πάντα να δημιουργεί νέα καλύτερα ή να βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντα. Παραδέχεται πως ο.τιδήποτε είναι δυνατόν να βελτιωθεί ¨.
25. ¨ Ό,τι ειπώθηκε δε σημαίνει ότι ακούστηκε.
Ό,τι ακούστηκε δε σημαίνει ότι κατανοήθηκε.
Ό,τι κατανοήθηκε δε σημαίνει ότι συμφωνήθηκε.
Ό,τι συμφωνήθηκε δε σημαίνει ότι εφαρμόστηκε.
Ό,τι εφαρμόστηκε δε σημαίνει ότι τηρήθηκε ¨ .
26. ¨Τα επτά που δεν πρέπει να έχεις :
Πλούτο χωρίς μόχθο.
Πολιτική χωρίς αρχές.
Απόλαυση χωρίς συναίσθημα.
Γνώση χωρίς χαραχτήρα.
Εμπόριο χωρίς ήθος.
Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά.
Λατρεία χωρίς θυσία ¨.

Δεν υπάρχουν σχόλια: